Nadační fond Yasminka

Poslání nadačního fondu

Zřizovatelé a správní rada nadačního fondu

Zřizovatelé

  • PhDr. Hana Khlaif/Šimčíková

Patronka nadačního fondu

  • Ester Janečková

Dokumenty

Patronka nadace Patronka nadačního fondu Ester Janečková
AKCE Charitativní akce STROM POMOCI
Aktuální akce:
I. ročník Strom pomoci

Děkujeme všem dárcům za sponzorské dary finanční i věcné. Děkujeme za podporu a spolupráci… [více…]

banner
banner banner
Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme i sami sobě.
Ralph Waldo Emerson